PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

FEBRERIO 2020 – OFERTA DE EMPREGO PUBLICO DE SELECCIÓN INTERINA DE POSTOS DE EDUCADOR/A SOCIAL

CONFIGURACIÓN LISTA DE RESERVA PARA SELECCIÓN INTERINA DE POSTOS DE EDUCADOR/A SOCIAL ANUNCIO Mediante Resolución da Alcaldía deste Concello aprobáronse as bases para a configuración dunha lista de reserva para a selección interina de postos de Educador/a Social. O prazo de presentación de solicitudes é de sete días naturais contados a partir do seguinte á […]

FEBREIRO 2020 – COBRANZA TAXAS CONSERVATORIO MÚSICA 2º TRIMESTRE CURSO 2019-2020

COBRANZA TAXAS CONSERVATORIO MÚSICA 2º TRIMESTRE CURSO 2019-2020 EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA ESCOLA […]

FEBREIRO 2020 – COBRANZA TAXAS ESCOLA MÚSICA 2 TRIMESTRE CURSO 2019-2020

COBRANZA TAXAS ESCOLA MÚSICA 2 TRIMESTRE CURSO 2019-2020 EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA ESCOLA […]

FEBREIRO 2020 – RELACIÓN SECCIÓNS, LOCAIS E MESAS – ELECCIÓNS AO PARLAMENTO DE GALICIA 2020

RELACIÓN SECCIÓNS, LOCAIS E MESAS – ELECCIÓNS AO PARLAMENTO DE GALICIA 2020 RELACIÓN SECCIÓNS, LOCAIS E MESAS – ELECCIÓNS AO PARLAMENTO DE GALICIA 2020

FEBREIRO 2020 – APROBACIÓN PADRÓN DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE SUMIDOIROS E COEFICIENTE DE VERTEDURA, 2º SEMESTRE 2019

SERVIZO MUNICIPAL DA REDE DE SUMIDOIROS ESPINA & DELFIN, S.L. ANUNCIO Asunto: Aprobación Padrón Taxa pola prestación do servizo de sumidoiros e coeficiente de vertedura, 2º semestre 2019. Confeccionado o Padrón da taxa pola prestación do servizo de sumidoiros e coeficiente de vertedura por Espina & Delfin, S.L., correspondente o 2º semestre do ano 2019 […]

FEBREIRO 2020 – BASES DOS PREMIOS DE ENTROIDO 2020

Aprobadas as Bases dos premios do Entroido 2020 e publicadas as mesmas no portal de transparencia, ábrese o prazo de inscrición para participar nos concursos. O prazo de inscrición será dende o xoves 13 de Febreiro e ata o venres 21 de febreiro. As solicitudes recolleranse na biblioteca municipal Luís Rei de luns a venres […]

FEBREIRO 2020 – DELEGACIÓN DA ALCALDÍA NO TENENTE DE ALCALDE CONSTANTINO CORDAL RODRÍGUEZ OS DÍAS 23 E 24 DE XANEIRO

DECRETO DA ALCALDIA Tendo que ausentarme da localidade os días 23 e 24 de xaneiro, sustituirame durante a miña ausencia, actuando como Alcalde accidental, o Primeiro Tenente de Alcalde D. Constantino Cordal Rodríguez. Na súa consecuencia, e de acordo co disposto no artigo 63 da Lei 5/97, de 22 de xullo, de Administración Local de […]

FEBREIRO 2020 – ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE PROVISION DE POSTO DE AUXILIAR DE ALCALDIA EN REXIME DE COMISION DE SERVIZOS

Mediante Resolución da Alcaldía aprobouse a convocatoria de provisión temporal do posto sinalado no Anexo I mediante comisión de servizos voluntaria As instancias solicitando tomar parte no proceso selectivo estenderanse no impreso normalizado de solicitude que se adxunta no Anexo II e presentaranse en papel no Rexistro Xeral do Concello de Cambados ou a través […]

FEBREIRO 2020 – COBRANZA PADRÓN LIXO PRAZA 4 TRIMESTRE 2019

COBRANZA PADRÓN LIXO PRAZA 4 TRIMESTRE 2019 EDICTO Anuncio de cobranza en PerÍodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA RECOLLIDA, TRATAMENTO […]

FEBREIRO 2020 – COBRANZA PADRÓN MERCADO 4 TRIMESTRE 2019

COBRANZA PADRÓN MERCADO 4 TRIMESTRE 2019 ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXAS POR SERVIZOS MERCADO correspondentes […]