PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XANEIRO 2020 – APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN DA R.P.T.

APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN DA R.P.T. ANUNCIO Asunto: Elevación a definitivo do acordo de aprobación inicial de modificación da relación de postos de traballo O Pleno do Concello, en sesión celebrada o 28.11.2019, aprobou inicialmente a modificación da Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Cambados. No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra […]

XANEIRO 2020 – APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DO CADRO DE PERSOAL

APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DO CADRO DE PERSOAL ANUNCIO Asunto: Elevación a definitivo do acordo de aprobación inicial de modificación do cadro de persoal O Pleno do Concello, en sesión celebrada o 28.11.2019, aprobou inicialmente a modificación do cadro de persoal do Concello de Cambados. No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 239, do […]