PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XANEIRO 2020 – CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO

XANEIRO 2020 – CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO

DATOS DA CONVOCATORIATipo Convocatoria: Ordinaria

Data e hora 1ª convocatoria: 30 de xaneiro de 2020 ás 21:00
2ª convocatoria: 3 de febreiro de 2020 ás 21:00
Lugar: SALON DE SESIONS
Non admite participación a distancia

ASUNTOS DA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1. Aprobación da acta da sesión celebrada o día 28/11/2019 (Expte. PLN/2019/18)
2. Expediente 167/2020. Toma de coñecemento do escrito de renuncia presentado por Dª Carolina Aragunde Laya ao cargo de Concelleira.-
3. Expediente 137/2020. Toma de posesión de Dª Milagros Martinez Piñeiro como Concelleira da Corporación Municipal de Cambados
4. Expediente 5047/2019. Solicitude de resolución do contrato subscrito para a xestión indirecta do servizo de tratamento de residuos industriais na Plataforma Loxística Inversa do Polígono Industrial de Cambados
5. Expediente 47/2020. Moción de CAMBADOS PODE sobre mellora da seguridade cidadá debido ao incremento dos niveis de inseguridade na zona de “A Pedreira”
6. Expediente 48/2020. Moción do P.P.efectuando propostas para mellora do comercio e hostelería de Cambados
7. Expediente 312/2020. Moción do B.N.G. para mellora da sanidade pública
8. Expediente 313/2020. Moción de CAMBADOS PODE en apoio ao sector do viño, ao sector enoturístico e en defensa do interés xeral de Cambados
9. Expediente 329/2020. Moción do P.P. relativa á aprobación dun plan de actuacións/labores de mantemento a desenvolver nos centros educativos de Cambados
10.Expediente 314/2020. Moción de CAMBADOS PODE solic. inclusión do Proxecto de “Mellora de servizos urbanísticos de Manuel Murguía” no Plan Concellos 2020

B) Actividade de control
11.Dación en conta das Resolución da Alcaldía
12.Mocións de urxencia

Notificación da convocatoria