PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XANEIRO 2020 – CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO

DATOS DA CONVOCATORIATipo Convocatoria: Ordinaria Data e hora 1ª convocatoria: 30 de xaneiro de 2020 ás 21:00 2ª convocatoria: 3 de febreiro de 2020 ás 21:00 Lugar: SALON DE SESIONS Non admite participación a distancia ASUNTOS DA CONVOCATORIA A) Parte resolutiva 1. Aprobación da acta da sesión celebrada o día 28/11/2019 (Expte. PLN/2019/18) 2. Expediente […]