PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XANEIRO 2020 – CONVOCATORIA PROCESOS SELECTIVOS QUENDA PROMOCIÓN INTERNA VACANTES CONTIDAS NA OEP DE 2017, E PUBLICIDADE BASES XERAIS E ESPECÍFICAS

ANUNCIO Polo que se convocan procesos selectivos e se da publicidade ás Bases xerais e específicas reguladoras da convocatoria dos procesos selectivos para a cobertura en quenda de promoción interna de diferentes vacantes contidas na OEP de 2017 A Xunta de Goberno Local, en sesión que tivo lugar o 19 de decembro de 2019, prestou […]