PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XANEIRO 2020 – COBRANZA P.P. SERVIZO AXUDA NO FOGAR NOVEMBRO 2019

ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004,en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: SAF NOVEMBRO 2019 […]