PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XANEIRO 2020 – DECRETO DE ADXUDICACIÓN DE OBRAS

Por Decreto da Alcaldía nº 2020-0020, de data 10/01/2019, adxudicouse o contrato menor das obras de “MELLORA PAVIMENTOS PATIOS EXTERIORES GARDERÍA 2019000307”, á empresa “GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, S.L.”, que as executará polo prezo de:   Orzamento licitación Orzamento adxudicación Prezo estimado do contrato 29.493,39 23.359,28 21% IVE 6.193,61 4.905,45 Prezo 35.687,00 28.264,73 Baixa 7.422,27   […]

XANEIRO 2020 – DELEGACIÓN ALCALDÍA NO PRIMEIRO TENENTE DE ALCALDE D. CONSTANTINO CORDAL RODRÍGUEZ DO 23 AO 29 DE DECEMBRO

DECRETO DA ALCALDÍA Tendo que ausentarme da localidade do día 23 ao 29 de decembro, inclusive, substituirame durante a miña ausencia, actuando como alcalde accidental, o primeiro tenente de alcalde Constantino Cordal Rodríguez. Na súa consecuencia, e de acordo co disposto no artigo 63 da Lei 5/97, de 22 de xullo, de Administración Local de […]