PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XANEIRO 2020 – INSTALACIÓNS DESMONTABLES EN TERREOS DE COSTAS

XANEIRO 2020 – INSTALACIÓNS DESMONTABLES EN TERREOS DE COSTAS

Infórmase aos interesados en levar a cabo a explotación de servizos con instalacións de tempada durante os anos 2020-24 que, para proceder á solicitude correspondente, deberán ter en conta o seguinte:

Os Concellos teñen preferencia para, no seu caso, elaborar un Plan con Ocupacións de Servizos de Tempada, polo que TODAS AS SOLICITUDES DEBERÁN PRESENTARSE NO REXISTRO DOS RESPECTIVOS
CONCELLOS e someterse ao réxime de adjudicación que este estableza. No caso de que un Concello non elabore Plan de Ocupacións, as solicitudes que se formularon serán examinadas por esta Jefatura que, de ser viables, e previo
informe FAVORABLE do citado Concello e, no seu caso, da Jefatura Territorial de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, de atoparse en zona de Espazo Protexido, procederá á súa autorización, denegándose esta en caso contrario.

Coa publicación do Decreto 38/2019 da Xunta de Galicia publicado no DOG de data 12 de abril, clasifícanse as praias en naturais e urbanas, polo que as distancias entre instalacións coa mesma natureza aplicaranse a cada praia de xeito individualizado de acordo ao criterio da clasificación desta en devandito decreto

INFORMACION AO PUBLICO