PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

DECEMBRO 2019 – CONCESION AXUDAS AO ENSINO E AO TRANSPORTE ESCOLAR

 ANUNCIO CONCESION AXUDAS AO ENSINO E AO TRANSPORTE ESCOLAR Expte. 4322/2019 Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de 27 de novembro de 2019 adoptouse a seguinte Resolución (en extracto), PRIMEIRO.- Conceder as subvencións correspondentes ás “Axudas para o ensino e o transporte do Concello de Cambados 2019/2020”, ás solicitudes que figuran a continuación (105) […]

DECEMBRO 2019 – BASES REGULADORAS DOS PREMIOS DA “II GALA DO DEPORTE DE CAMBADOS ”

Co obxecto de outorgar testemuña do recoñecemento á súa labor deportiva de persoas, organismos, institucións públicas e entidades privadas que contribuíron de forma notoria a engrandecer e ampliar a práctica deportiva da nosa localidade, celébrase esta II Gala do Deporte de Cambados . A citada Gala consistirá en outorgar unha serie de premios entre os […]

DECEMBRO 2019 – AXUDAS CONCEDIDAS A ENTIDADES SEN ANIMO DE LUCRO 2019

Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de 27 de novembro de 2019 adoptouse a seguinte resolución (en extracto), Anuncio concesión entidades sen fins de lucro – área cultura Anuncio concesión entidades sen fins de lucro – área deporte Anuncio concesion servizos sociais PRIMEIRO.- Conceder as subvencións correspondentes á “Convocatoria de subvencións municipais a entidades […]