PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

DECEMBRO 2019 – Ampliación de prazo xustificación de subvencións cultura, deporte, servizos sociais e ensino e transporte

Anuncio de ampliación de prazo xustificación de subvencións cultura, deporte, servizos sociais e ensino e transporte ANUNCIO Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de 27 de novembro de 2019 resolveuse conceder e ampliar o prazo de xustificación das subvencións convocadas ao abeiro da “Convocatoria de subvencións municipais a entidades sen fins de lucro para […]