PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • NOVEMBRO 2019 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA OURENSE

NOVEMBRO 2019 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA OURENSE

Pola empresa “MOVIMIENTOS DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. (MARCONSA)” rematáronse as obras de LOTE 1.- HUMANIZACIÓN RÚA OURENSE 2017016908financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017):

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base 15 das Reguladoras da convocatoria do Plan Concellos 2017.

En Cambados, a 29 de novembro de 2019.