PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • NOVEMBRO 2019 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DE PAVIMENTOS DO CONTORNO DA IGREXA PARROQUIAL

NOVEMBRO 2019 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DE PAVIMENTOS DO CONTORNO DA IGREXA PARROQUIAL

Pola empresa NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. rematáronse as obras de MELLORA DE PAVIMENTOS DO CONTORNO DA IGREXA PARROQUIAL 2017043664financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base 15 das Reguladoras da convocatoria do Plan Concellos 2017.

En Cambados, a 27 de novembro de 2019.