PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

NOVEMBRO 2019 – DECRETO DA ALCALDÍA 2019-1428 POLO QUE SE ADXUDICA O CONTRATO DE SUBMINISTRO DE MOBILIARIO PARA A PISCINA MUNICIPAL

No enlace que se xunta poderán descargar o Decreto da Alcaldía nº 2019-1428, de data 27/11/2019, polo que se adxudica o “SUBMINISTRO DE MOBILIARIO PARA A PISCINA MUNICIPAL“, á empresa “VIRAXES, S.L.”,  polo prezo seguinte:   EMPRESA Prezo s/IVE IVE TOTAL BAIXA PRAZO ENTREGA VIRAXES, S.L. 36.758,32 7.719,25 44.477,57 3.811,18 14 días En Cambados, a […]

NOVEMBRO 2019 – FINALIZACIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DE PAVIMENTOS DO CONTORNO DA IGREXA PARROQUIAL

Pola empresa “NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.” rematáronse as obras de “MELLORA DE PAVIMENTOS DO CONTORNO DA IGREXA PARROQUIAL 2017043664”, financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017). O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á […]