PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • NOVEMBRO 2019 – PLENO ORDINARIO MES DE NOVEMBRO

NOVEMBRO 2019 – PLENO ORDINARIO MES DE NOVEMBRO

Convocatoria Pleno Ordinario Novemvro 2019

DATOS DA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria, Data e hora

  • 1ª convocatoria: 28 de novembro de 2019 ás 21:00
  • 2ª convocatoria: 2 de decembro de 2019 ás 21:00

Lugar SALON DE SESIONS

ASUNTOS DA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1. Aprobación das actas das sesións celebradas os días 26/09/2019, 10/10/2019 e 16/10/2019 (Exptes. PLN/2019/15, PLN/2019/16 e PLN/2019/17)
2. Expediente 5979/2019.- Toma de coñecemento da renuncia presentada polo Concelleiro D. David Mesias Fernández
3. Expte. 5854/2019.- Modificación da relación de postos de traballo
4. Expte. 5948/2019.- Modificación da plantilla municipal
5. Expte. 5869/2019.- Incremento da contía global destinada a complemento de productividade da Policía Local 2019
6. Expte. 5968/2019.- Ampliación da delegación na Deputación Provincial de Pontevedra-ORAL
7. Expte. 5976/2019.- Acordo de goberno para demandar da Xunta de galicia que atenda as demandas dos veciños do lugar da Veiga nas obras da PO-549
8. Expte. 5975/2019.- Moción de Cambados Pode para que o Concello inclua o proxecto de “Mellora das instalacións deportivas do campo de fútbol municipal de beiramar en Castrelo” no próximo Plan Concellos 2020
9. Expte. 5974/2019.- Moción de Cambados Pode solicitando axilización da contratación do proxecto de mellora da capa de rodadura do vial de acceso a depuradoras dende o Porto de Tragove a Corvillón
10.Expediente 6057/2019. Proposición do Grupo Municipal do P.P. instando a renovación do convenio da nova praza de abastos de Cambados
11.Expediente 6056/2019.- Proposición do Grupo Municipal do P.P. relativa á piscina municipal de Cambados

B) Actividade de control
12.Expte. 1725/2019.- Dar conta do informe de morosidad relativo ao 3º trimestre/2019
13.Dación en conta das Resolución da Alcaldía
14.Dación en conta da Resolución da Alcaldía de delegación de atribucións e nomeamento de Concelleiros/as delegados/as
15.Dación en conta da Resolución da Alcaldía de nomeamento de nova integrante da Xunta de Goberno Local e Tenente de Alcalde
16.Mocións de urxencia

C) Rogos e preguntas