PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

NOVEMBRO 2019 – COBRANZA TAXAS POR SERVIZO PRAZA 3 TRIMESTRE 2019

Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXAS POR SERVIZO PRAZA correspondentes a Remesa: PADRON PRAZA 3 TRIMESTRE […]

NOVEMBRO 2019 – COBRANZA PRAZA 3 TRIMESTRE 2019

Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA RECOLLIDA, TRATAMENTO E ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS correspondentes a Remesa: […]

NOVEMBRO 2019 – COBRANZA MERCADO 3 TRIMESTRE 2019

Anuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXAS POR SERVIZOS MERCADO correspondentes a Remesa: PADRON MERCADO 3 TRIMESTRE […]

NOVEMBRO 2019 – LISTADO DEFINIT. SELECCIÓN PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO O.E. “RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO”

LISTADO DEFINIT. SELECCIÓN PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO O.E. “RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO” LISTA SELECCIONADOS POSTOS DE DIRECTOR,, TITORA, EXPERTOS E ADMINISTRATIVA