PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

NOVEMBRO 2019 – PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

REMATE DA SUBMINISTRACIÓN E INSTALACIÓN DE VALLA PERIMETRAL NO CEIP DE SANTO TOMÉ Pola empresa “Servicio de Automatismo y Metal, S.L.” rematáronse os traballos de subministración e instalación de “VALLA PERIMETRAL NO CEIP DE SANTO TOMÉ”, investimento que foi subvencionando pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017). O […]

NOVEMBRO 2019 – LISTAXE DEFINITIVA E COMUNICACION FORMAL ALUMNOS – O.E. “RUTA MARITIMA CAMIÑO DE SANTIAGO II”

LISTAXE DEFINITIVA E COMUNICACION FORMAL ALUMNOS – O.E. “RUTA MARITIMA CAMIÑO DE SANTIAGO II” BAREMACIÓN ALUMNOS-TRABALLADORES O.E. “RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO II”

NOVEMBRO 2019 – CREACION LISTA RESERVA COBERTURA TEMPORAL DO XEFE DA POLICIA LOCAL

Lista Reserva Cobertura Temporal Xefe/a Policía Local Visto o expediente para a conformación dunha lista de reserva para a cobertura temporal do posto de Xefe/a da Policía Local de Cambados. Vista a proposta do Tribunal Cualificador de 08.11.2019 que determinou a puntuación dos méritos dos aspirantes presentados emitíndose proposta de creación de lista de acordo […]