PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

NOVEMBRO 2019 – COBRANZA PREZO PÚBLICO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR, SETEMBRO 2019

EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: SAF […]

NOVEMBRO 2019 – PUNTUACION ALUMNOS E CONVOCATORIA ENTREVISTAS PERSOAL OBRADOIRO DE EMPREGO

LISTADO PUNTUACIÓNS ENTREVISTAS ALUMNOS-TRABALLADORES  E CONVOC.ATORIA ENTREVISTA PERSOAL OBRADOIRO EMPREGO “RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO II” CONVOCATORIA ENTREVISTA PERSOAL OBRADOIRO PUNTUACIÓNS ENTREVISTAS ALUMNOS