PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • NOVEMBRO 2019 – ANUNCIO REUNIÓN MESA CONTRATACIÓN

NOVEMBRO 2019 – ANUNCIO REUNIÓN MESA CONTRATACIÓN

ANUNCIO REUNIÓN MESA CONTRATACIÓN, 8-11-2019, 12:00 HORAS, EXPTE. SUBMINISTRO MOBILIARIO PARA A PISCINA MUNICIPAL

O vindeiro día 8 de novembro de 2019, ás 12.00 horas, na Oficina do Servizo de Contratación, reunirase a MESA DE CONTRATACIÓN co obxecto de dar conta do informe-valoración das ofertas, emitido polo Técnico Municipal, e formular proposta de adxudicación do contrato de subministro de “MOBILIARIO PARA A PISCINA MUNICIPAL“, se procede.
O devandito acto será público.

Cambados, 5 de novembro de 2019.