PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • NOVEMBRO 2019 – ACTA MESA DE CONTRATACIÓN

NOVEMBRO 2019 – ACTA MESA DE CONTRATACIÓN

ACTA MESA DE CONTRATACIÓN 5_11_2019 APERTURA OFERTAS E PROPOSTA ADXUDICACIÓN CONTRATO ARRENDAMENTO LOCAL INDUSTRIAL (PARCELA 52) POLÍGONO SETE PÍAS.

No enlace que se xunta poderase descargar a ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN, celebrada o 5 de novembro de 2019, relativa á apertura dos sobres únicos das ofertas presentadas polas empresas que toman parte na licitación do contrato de “ARRENDAMENTO DE LOCAL INDUSTRIAL NO POLÍGONO DE SETE PÍAS – PARCELA 52”, na que se formula proposta de adxudicación do devandito contrato.
En Cambados,  5 de novembro de 2019.

ACTA MESA CONTRATACIÓN 5_11_2019 APERTURA OFERTAS E FORMULACIÓN DE PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DO ARRENDAMENTO DE LOCAL INDUSTRIAL POLÍGONO SETE PÍAS