PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

NOVEMBRO 2019 – ACTA MESA DE CONTRATACIÓN

ACTA MESA DE CONTRATACIÓN 5_11_2019 APERTURA OFERTAS E PROPOSTA ADXUDICACIÓN CONTRATO ARRENDAMENTO LOCAL INDUSTRIAL (PARCELA 52) POLÍGONO SETE PÍAS. No enlace que se xunta poderase descargar a ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN, celebrada o 5 de novembro de 2019, relativa á apertura dos sobres únicos das ofertas presentadas polas empresas que toman parte na licitación do contrato […]

NOVEMBRO 2019 – ANUNCIO REUNIÓN MESA CONTRATACIÓN

ANUNCIO REUNIÓN MESA CONTRATACIÓN, 8-11-2019, 12:00 HORAS, EXPTE. SUBMINISTRO MOBILIARIO PARA A PISCINA MUNICIPAL O vindeiro día 8 de novembro de 2019, ás 12.00 horas, na Oficina do Servizo de Contratación, reunirase a MESA DE CONTRATACIÓN co obxecto de dar conta do informe-valoración das ofertas, emitido polo Técnico Municipal, e formular proposta de adxudicación do contrato de subministro de […]

NOVEMBRO 2019 – PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

REMATE DAS OBRAS DE ACCESO AOS COLEXIOS DE A PASTORA, OS OLMOS E CORVILLÓN (MURO) Pola empresa “ACEVI, S.L.” rematáronse as obras de “MELLORA DE ACCESO AOS COLEXIOS DE A PASTORA, OS OLMOS E CORVILLÓN (MURO) 2017024788”, financiadas pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017). Subvención PC/2017 Deputación […]