PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

OUTUBRO 2019 – FINALIZACIÓN DO SUBMINISTRO DE BIOSAUDABLES PARA A RÚA SAN FRANCISCO.

PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN. FINALIZACIÓN DO SUBMINISTRO DE BIOSAUDABLES PARA A RÚA SAN FRANCISCO. Pola empresa “ZONA DE OBRA O ROSAL, S.L.U.” rematouse o “SUBMINISTRO DE BIOSAUDABLES PARA A RÚA SAN FRANCISCO 2019101519”, financiados pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017) e fondos municipais. O investimento total ascendeu á cantidade de: […]

OUTUBRO 2019 – SITUACION DO MERCADO DE TRABALLO

Informe do mes de Setembro de 2019 do mercado de Traballo do Concello de Cambados. INFORME MERCADO DE TRABALLO Mercado de traballo Contratos rexistrados 1.292 contratos Periodo: Setembro 2019 Crecemento interanual: 25,7% Fonte: Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) Número de contratos rexistrados nas oficinas do SEPE durante o mes.   Parados rexistrados 856 parados Periodo: […]

OUTUBRO 2019 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN DE APERTURA DOS SOBRES ÚNICOS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) DAS OFERTAS PRESENTADAS POLAS EMPRESAS QUE TOMAN PARTE NA LICITACIÓN DO CONTRATO DE SUBMINISTRO DE “MOBILIARIO PARA A PISCINA MUNICIPAL” No enlace que se xunta pódese descargar a ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN, celebrada o 29/10/2019, para a apertura dos sobres únicos (arquivos electrónicos) […]