PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • OUTUBRO 2019 – LEGALIZ. VIVENDA E GALPÓN EN LAXE – VILARIÑO

OUTUBRO 2019 – LEGALIZ. VIVENDA E GALPÓN EN LAXE – VILARIÑO

Expediente de solicitude de licenza municipal para “LEGALIZACIÓN DE VIVENDA E GALPÓN” sita en Laxe – Vilariño, promovido por DNA. ELVIRA FERNANDEZ GARCIA. A construcción supón a ocupacióndo 13.47 % da parcela e disporá dunha altura de 5,60 mts

 

EDICTO -EXPTE. 2441_2019 LEGALIZACIÓN VIVENDA E GALPÓN