PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

OUTUBRO 2019 – LEGALIZ. VIVENDA E GALPÓN EN LAXE – VILARIÑO

Expediente de solicitude de licenza municipal para “LEGALIZACIÓN DE VIVENDA E GALPÓN” sita en Laxe – Vilariño, promovido por DNA. ELVIRA FERNANDEZ GARCIA. A construcción supón a ocupacióndo 13.47 % da parcela e disporá dunha altura de 5,60 mts   EDICTO -EXPTE. 2441_2019 LEGALIZACIÓN VIVENDA E GALPÓN

OUTUBRO2019 – BASES PARA LISTA DE RESERVA

ANUNCIO Mediante Resolución da Alcaldía do 24.10.2019 aprobáronse as Bases para a elaboración dunha lista de reserva para a cobertura temporal do posto de Xefe/a da Policía Local do Concello de Cambados. En cumprimento das Bases Reguladoras do proceso selectivo establécese un prazo de CINCO DIAS NATURAIS para aportar a solicitude de participación e a […]