PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • OUTUBRO 2019 – PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

OUTUBRO 2019 – PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN. SUBMINISTRO CALEFACTORES E MATERIAL PARA AS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS

Pola empresa “PAZ DISMAC, S.L.” fíxose entrega do “SUBMINISTRO DE DOUS CALEFACTORES E MATERIAL DEPORTIVO PARA INSTALACIÓNS MUNICIPAIS PC2019014153”financiados pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017)

 

Subvención PC/2017 Deputación

Fondos municipais

7.286,20

0,00

 

O investimento total ascendeu á cantidade de:

 

Orzamento licitación

Orzamento adxudicación

Prezo estimado do contrato

6.021,65

6.021,65

21% IVE

1.264,55

1.264,55

Prezo

7.286,20

7.286,20

Baixa

0,00

 

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base 15 das Reguladoras da convocatoria do Plan Concellos 2017.

En Cambados, 22 de outubro de 2019