PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

OUTUBRO 2019 – NOTIFICACION PROPIETARIO ANIMAL ABANDONADO

Anuncio de notificación de 10 de outubro de 2019 en procedemento notificación a propietario de animal abandonado. Intentada, sen efecto, a notificación, e dado que non se puido practicar por non atopar á persoa interesada que se relaciona, procédese, en cumprimento do establecido no artigo 44 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do  Procedemento […]