PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

OUTUBRO 2019 – DELEGACIÓN DA ALCALDÍA NO 1º TENENTE DE ALCALDE POR AUSENCIA

DECRETO DA ALCALDÍA Tendo que ausentarme da localidade do 3 ao 13 de outubro, inclusive, sustituirame durante a miña ausencia, actuando como Alcalde accidental, o Primeiro Tenente de Alcalde D. Constantino Cordal Rodríguez. Na súa consecuencia, e de acordo co disposto no artigo 63 da Lei 5/97, de 22 de xullo, de Administración Local de […]

OUTUBRO 2019 – ANUNCIO APROBACIÓN ACORDO REESTRUCTURACIÓN PARCELARIA OUBIÑA 2º SECTOR

SERVIZO INFRAESTRUCT. AGRARIAS – ANUNCIO APROBACIÓN ACORDO REESTRUCTURACIÓN PARCELARIA OUBIÑA 2º SECTOR 20191016_Comunicación_ANUNCIO – COMUNIC. APROB. ACORDO REESTRUCT.