PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • OUTUBRO 2019 – MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL

OUTUBRO 2019 – MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL

MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL

O Pleno do Concello de Cambados, en sesión ordinaria celebrada o 26.09.2019, acordou aprobar inicialmente o Regulamento de Réxime Interior da Escola Infantil Municipal.

En cumprimento do disposto no artigo 49 da Lei 7/1985 do 2 de abril sométese o expediente a información pública por un período de trinta días hábiles contados desde a publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra para a presentación das reclamacións e suxerencias que se estimen oportunas.

Cambados.