PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

OUTUBRO 2019 – ACTA DA MESA DE VALORACIÓN DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO DE O SALNÉS

No enlace xúntase a Acta da Mesa, celebrada no Concello de Ribadumia, o pasado día 17/09/2019, de valoración dos sobres “B” e proposta de adxudicación da obra de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO DE O SALNÉS“, Convenio Cambados-Ribadumia. En Cambados, 9 de outubro de 2019   ACTA MESA DE VALORACIÓN SOBRES B E PROPOSTA DE […]

OUTUBRO 2019 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN DO CONSERVATORIO ELEMENTAL E ESCOLA DE MÚSICA

No enlace poderán descargar a Acta da Mesa de Contratación, celebrada o día 08/10/2019, na que se aperturou o sobre C) que contiña a proposición de criterios dependentes dun xuízo de valor, relativa ao servizo de “Xestión e docencia do conservatorio elemental e escola de música“. En Cambados, 09/10/2019 Acta Mesa Contratación apertura Sobres C)