PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • OUTUBRO 2019 – PLENO EXTRAORDINARIO

OUTUBRO 2019 – PLENO EXTRAORDINARIO

DATOS DA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria: Extraordinaria urxente
Motivo: «NECESIDADE DE SOMETER A APROBACIÓN A CONTA XERAL 2018 E PROPOÑER FESTIVOS LOCAIS 2020 CON ANTERIORIDADE AO 15 DE OUTUBRO»
Data e hora 1ª convocatoria: 10 de outubro de 2019 ás 21:00 2ª convocatoria: 14 de outubro de 2019 ás 21:00
Lugar:  SALON DE SESIONS

ASUNTOS DA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1. Ratificación da urxencia da sesión.-
2. Expediente 1259/2019.- Aprobación conta xeral 2018.
3. Expediente 4698/2019.- Proposta festivos locais 2020
B) Actividade de control

C) Rogos e preguntas