PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

OUTUBRO 2019 – PLENO EXTRAORDINARIO

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: Extraordinaria urxente Motivo: «NECESIDADE DE SOMETER A APROBACIÓN A CONTA XERAL 2018 E PROPOÑER FESTIVOS LOCAIS 2020 CON ANTERIORIDADE AO 15 DE OUTUBRO» Data e hora 1ª convocatoria: 10 de outubro de 2019 ás 21:00 2ª convocatoria: 14 de outubro de 2019 ás 21:00 Lugar:  SALON DE SESIONS ASUNTOS DA […]

OUTUBRO 2019 – COBRANZA DO PREZO PÚBLICO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR, AGOSTO 2019

Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PÚBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: SAF AGOSTO […]