PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

OUTUBRO 2019 – PUBLICACIÓN EDICTO XUZGADO

EDICTO DO XUZGADO DE CORCUBION  QUE DEBERA SER PUBLICADO NO TABLON DE ANUNCIOS DO CONCELLO EDICTO XUDICIAL