PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

OUTUBRO 2019 – RELAC. SECCIÓNS, LOCAIS E MESAS ELECTORAIS / ELECCIÓNS XERAIS

RELACIÓN DE SECCIÓNS, LOCAIS E MESAS, A SÚA UBICACIÓN E DELIMITACIÓN EN CADA UN DOS CONCELLOS DA PROVINCIA, EN RELACIÓN COAS PRÓXIMAS ELECCIÓNS XERAIS DO 10 DE NOVIEMBRE DE 2019 De acuerdo con el artículo 24.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General modificada por la Ley Orgánica 3/1995, […]

OUTUBRO 2019 – EXPOSICIÓN PÚBLICA APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA

APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA N. Expediente 4709/2019 Asunto MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 2019/MOD/030–SUPLEMENTO DE CRÉDITO R.E.C. 03/2019 ANUNCIO APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA O Pleno desta Corporación, en sesión ordinaria celebrada o día 26 de setembro de 2019, acordou a aprobación inicial do expediente de modificación orzamentaria baixo a modalidade de suplemento de crédito co nº […]