PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

OUTUBRO 2019 – SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA O ANO 2019

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA O ANO 2019 Prazo de presentación de solicitudes do 03/10/2019 ao 17/10/2019 BASES CONVOCATORIA SUBVENCIÓNS ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2019 SEDE ELECTRONICA DO CONCELLO DE CAMBADOS BDNS(Identif.):475082 De acordo co previsto nos artigos 17.3. b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 […]

OUTUBRO 2019 – SUBVENCIÓNS PARA O ENSINO E O TRANSPORTE DO CONCELLO DE CAMBADOS 2019/2020

CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O ENSINO E O TRANSPORTE DO CONCELLO DE CAMBADOS 2019/2020 Prazo de presentación de solicitudes do 03/10/2019 ao 17/10/2019 BASES CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA O ENSINO E O TRANSPORTE DO CONCELLO DE CAMBADOS 2019-2020 BDNS(Identif.):475090 De acordo co previsto nos artigos 17.3. b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de […]