PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • SETEMBRO 2019 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN RELATIVA AO SERVIZO DE “XESTIÓN E DOCENCIA DO CONSERVATORIO ELEMENTAL E ESCOLA DE MÚSICA”

SETEMBRO 2019 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN RELATIVA AO SERVIZO DE “XESTIÓN E DOCENCIA DO CONSERVATORIO ELEMENTAL E ESCOLA DE MÚSICA”

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN PARA A APERTURA DO SOBRE A) DECLARACIÓN DEUC E SOBRE C) PROPOSICIÓN DE CRITERIOS DEPENDENTES DUN XUÍZO DE VALOR (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) RELATIVA AO SERVIZO DE “XESTIÓN E DOCENCIA DO CONSERVATORIO ELEMENTAL E ESCOLA DE MÚSICA”

No enlace que se xunta poderán descargar a ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN, celebrada o  día de hoxe 30/09/2019, relativa á apertura do Sobre A) Documentación administrativa: DEUC e Sobre C)  Proposición de criterios dependentes dun xuízo de valor (arquivos  electrónicos), para a contratación do Servizo de “XESTIÓN E DOCENCIA DO CONSERVATORIO ELEMENTAL E ESCOLA DE MÚSICA”.

En Cambados, 30 de setembro de 2019.

ACTA DA MESA DE CONTRATATACIÓN APERTURA SOBRES A) e C)