PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

SETEMBRO 2019 – Anuncio exposicion listas censo electoral Eleccions Xerais Novembro 2019

ANUNCIO De conformidade co artigo 39.2 da Lei 5/1985 do 19 de xuño de réxime electoral xeral comunícase a apertura do prazo de consulta das listas electorais do censo vixentes que se habilitará entre o 30.09.2019 e o 07.10.2019. Durante o dito prazo calquer persoa poderá formular reclamación dirixida á Delegación Provincial da Oficina do […]

SETEMBRO 2019 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN RELATIVA AO SERVIZO DE “XESTIÓN E DOCENCIA DO CONSERVATORIO ELEMENTAL E ESCOLA DE MÚSICA”

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN PARA A APERTURA DO SOBRE A) DECLARACIÓN DEUC E SOBRE C) PROPOSICIÓN DE CRITERIOS DEPENDENTES DUN XUÍZO DE VALOR (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) RELATIVA AO SERVIZO DE “XESTIÓN E DOCENCIA DO CONSERVATORIO ELEMENTAL E ESCOLA DE MÚSICA” No enlace que se xunta poderán descargar a ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN, celebrada o  […]