PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • SETEMBRO 2019 – PLENO ORDINARIO SETEMBRO 2019

SETEMBRO 2019 – PLENO ORDINARIO SETEMBRO 2019

Tipo Convocatoria Ordinaria
Data e hora
1ª convocatoria: 26 de setembro de 2019 ás 21:00
2ª convocatoria: 30 de setembro de 2019 ás 21:00
Lugar
SALON DE SESIONS – Non admite participación a distancia
ASUNTOS DA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1.Aprobación das actas das sesións celebradas os días 21 de xullo e 24 de xullo de 2019 (PLN72019/8 e PLN/2019/14)
2.Expediente 4709/2019. Modificación de crédito nº 2019/mod/030-Suplemento de créditos para R.E.C. 03/2019
3.Expediente 4700/2019. Recoñecemento Extraxudicial de Créditos 3/2019
4.Expediente 4690/2019. Modificación Ordenanza Fiscais para 2020: Abastecemento de auga
5.Expediente 4736/2019. Modificación ordenanzas fiscais para 2020: saneamento
6.Expediente 4729/2019. Regulamento Réxime Interior Escola Infantil
7.Expediente 4732/2019. Designación representantes Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
8.Expediente 4737/2019. Incorporación de arquivos audiovisuais ás actas municipais
9.Expediente 4738/2019. Proposta do grupo municipal de Somos Cambados relativa á adopción de situacón de emerxencia climática
10.Expediente 4739/2019. Proposta do grupo municipal do PsdeG-PSOE relativa ás políticas de conservación e limpeza dos ríos da provincia
B) Actividade de control
11.Dación en conta período medio de pago en morosidade 2º trimestre/2019
12.Dación en conta de aceptación de cargo en réxime de adicación exclusiva
13.Dación en conta de Resolucións
14.Mocións de urxencia
C) Rogos e preguntas

CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO MES DE SETEMBRO