PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • SETEMBRO 2019 – ADXUDICANDO AS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA OURENSE E RÚA PONTEVEDRA

SETEMBRO 2019 – ADXUDICANDO AS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA OURENSE E RÚA PONTEVEDRA

No enlace que se xunta poderán descargar o Decreto da Alcaldía nº 2019-1075, de data 17/09/2019, polo que se adxudican as obras seguintes:

LOTE 1.- HUMANIZACIÓN RÚA OURENSE.

Adxudicatario proposto:

Movimientos de Áridos y Construcciones de Arosa, S.L. (MARCONSA)

Oferta económica:

50.492,39 €

IVE: 10.603,40 €

Total: 61.095,79 €

Baixa:

6.813,89 €

Prazo de garantía:

Tres anos (1+2)

Melloras Lote 1.- Rúa Ourense.

Valoración: 5.380,00 €

Substitución do actual colector de fecais por un novo colector realizado en PVC de SN4 – de 315 mm. de diámetro, unión por xunta elástica, de 7.70 mm de espesor, incluído acometidas novas ás edificacións e os seguintes traballos:

– Escavación e retirada do actual colector, con carga e transporte de escombros e sobrantes a vertedoiro.

– Colocación do novo colector PVC SN4 315 mm. de diámetro, unión por xunta elástica, de 7.70 mm de espesor, dende o comezo da rúa ata o ultimo pozo de conexión. (Lonxitude aproximada 82 m) incluso preparación da base do terreo, recheo e compactación.

– Realización de 14 novas acometidas ao novo colector a colocar, con tubo de PVC SN4 de 250 mm. (máximo 5,00 m. de lonxitude), incluso colocación de nova arqueta de 40×40 cm. e profundidade necesaria, con tapa de fundición ao limite da propiedade.

 

 

LOTE 1.- HUMANIZACIÓN RÚA PONTEVEDRA

Adxudicatario proposto:

COTO DE UZ PROYECTOS DE OBRAS, S.L.

Oferta económica:

58.829,10 €

IVE: 12.354,11 €

Total: 71.183,21 €

Baixa:

8.619,25

Prazo de garantía:

Tres anos (1+2)

Melloras Lote 2. Rúa Pontevedra.

Valoración: 5.800,00 €

Substitución do actual colector de fecais por un novo colector realizado en PVC de SN4 – de 315 mm. de diámetro, unión por xunta elástica de 7.70 mm de espesor, incluído acometidas novas as edificacións e os seguintes traballos:

– Escavación e retirada do actual colector, con carga e transporte de escombros e sobrantes a vertedoiro.

– Colocación do novo colector PVC SN4 315 mm. de diámetro, unión por xunta elástica de 7.70 mm de espesor, dende o comezo da rúa ata o ultimo pozo de conexión. (Lonxitude aproximada 100 m) incluso preparación da base do terreo, recheo e compactación.

– Realización de 12 novas acometidas ao novo colector a colocar, con tubo de PVC SN4 de 250 mm. (máximo 5,00 m. de lonxitude), incluso colocación de nova arqueta de 40×40 cm. e profundidade necesaria, con tapa de fundición ao limite da propiedade.

RESOLUCIÓN  ADXUDICACIÓN OBRAS HUMANIZACIÓN R_OURENSE-LOTE1 (MARCONSA, S.L.) E R_PONTEVEDRA-LOTE2 (COTO DE UZ, PROYECTOS Y OBRAS,