PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

SETEMBRO 2019 – DELEGACIÓN NO CONCELLEIRO CONSTANTINO CORDAL RODRÍGUEZ PARA CELEBRACIÓN DE VODA CIVIL

Expte. 4521/2019 Matrimonio civil – Delegación en concelleiro RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Debendo celebrarse voda civil, o día 9 de setembro, ás 12.00 horas, polos contraentes don X.CH.P. (D.N.I. 35476346L) e dona A.A.V. (D.N.I. 34879037C), e toda vez que o artigo 51 do Código Civil, en concordancia co artigo 43 do Real Decreto 2568/1986, polo que se […]

SETEMBRO 2019 – ADXUDICACION DO SUBMINISTRO DE BIOSAUDABLES PARA A RÚA SAN FRANCISCO

No enlace que se xunta poderán descargar o Decreto da Alcaldía nº 2019-1098, de data 19/09/2019, polo que se adxudica o “SUBMINISTRO DE BIOSAUDABLES PARA A RÚA SAN FRANCISCO“, á empresa Zona de Obra O Rosal, S.L. polo prezo seguinte: Orzamento licitación Orzamento adxudicación Prezo estimado do contrato 2.596,85 2.100,98 21% IVE 545,34 441,21 Prezo […]

SETEMBRO 2019 – ADXUDICANDO AS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA OURENSE E RÚA PONTEVEDRA

No enlace que se xunta poderán descargar o Decreto da Alcaldía nº 2019-1075, de data 17/09/2019, polo que se adxudican as obras seguintes: LOTE 1.- HUMANIZACIÓN RÚA OURENSE. Adxudicatario proposto: Movimientos de Áridos y Construcciones de Arosa, S.L. (MARCONSA) Oferta económica: 50.492,39 € IVE: 10.603,40 € Total: 61.095,79 € Baixa: 6.813,89 € Prazo de garantía: […]