PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • SETEMBRO 2019 – LISTA ADMITIDOS OBRADOIRO DE EMPREGO

SETEMBRO 2019 – LISTA ADMITIDOS OBRADOIRO DE EMPREGO

Lista de Alumnos-Traballadores admitidos no Obradoiro de Emprego de Garantia Xuvenil “Cambados Emprendedor”.

LISTAXE DEFINITIVA CON PUNTUACIONS TOTAL ALUMNOS

Lémbrase que a normativa do programa de obradoiros de emprego esixe o cumprimento, por parte dos alumnos-traballadores, dos requísitos mínimos na data de inicio do obradoiro de emprego. Os requisitos mínimos esixidos son:
1. Persoas mozas de dezaoito ou máis anos que non superen a idade máxima que estableza a normativa vixente no momento da selección do alumnado, inscritas e en situación de beneficiarias no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
Ademais deberán manter o cumprimento dos requisitos exixidos na Lei 18/2014 modifi- cada polo Real Decreto-lei 6/2016 do 23 de decembro, con carácter previo a participar nos obradoiros de emprego.
2.Cumprir os requisitos establecidos na normativa reguladora do contrato para a formación e aprendizaxe, co obxecto de ter vinculación mediante un contra- to de tales características ao obradoiro de emprego, desde a súa incorpora- ción ao proxecto.
3. Cando a formación a impartir no proxecto vaia dirixida á obtención de certificados de pro- fesionalidade de nivel de cualificación 2 ou 3, garantirase que o perfil dos alumnos se adecue aos requisitos sinalados nos reais decretos que regulan os ditos certificados.
Así mesmo, lémbrase que si o candidato que figura seleccionado como titular non aceptase dito posto, deberá presenta-la súa renuncia por escrito, para poder oferta-la ó seguinte candidato que figure como suplente.