PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

SETEMBRO 2019 – PROPOSTA TRIBUNAL CUALIFICADOR

Resolución do Tribunal Cualificador encargado da selección de (4) traballadores/as mediante un contrato laboral en prácticas (Diplomado/Grado en relacións laboráis; Diplomatura en Xestión e Administración Pública / Grao en Dirección e Xestión Pública (2); Mestre, especialidade en Educación Primaria / Grao en Educación Primaria) ao abeiro do Programa Provincial de Fomento da Empregabilidade na provincia […]