PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

SETEMBRO 2019 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN

ACTA DA MESA CONTRATACIÓN Nº 2 DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL E FORMULAR PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN RÚA OURENSE E RÚA PONTEVEDRA Expte. Deputación: 2017016908 Expte. Contratación: 3528/2019 Na Oficina do Servizo de Contratación, reúnense o día 5 de setembro de 2019, ás dez horas e cinco minutos, a Alcaldesa, […]

SETEMBRO 2019 – ANUNCIO PLAN MADRUGA

ANUNCIO Polo presente infórmase aos solicitantes do PLAN MADRUGA “Os primerios do cole” 2019-2020 que tódalas peticións foron admitidas. A prestación do servizo iniciarase o vindeiro 11 de setembro de 2019, no seguinte horario:  EEI da Pastora de 07:45 a 09:15 horas.  CEP Antonio Magariños Pastoriza de 07:45 a 09:00 horas. CEIP San Tomé de […]

SETEMBRO 2019 – ENTREVISTAS SELECCIÓN PERSOAL OBRADOIRO EMPREGO

OBRADOIRO DE EMPREGO CAMBADOS EMPRENDEDOR CONCELLO DE CAMBADOS CONVOCATORIA ENTREVISTAS PERSOAL LUGAR: OFICINA DE EMPREGO DE CAMBADOS DATA: 10 e 11 de setembro 2019 LISTAXE PROC. SELECCIÓN PERSOAL OBRADOIRO E CONVOC. ENTREVISTAS

SETEMBRO 2019 – ADXUDICACIÓN DO SUBMINISTRO DE MOBILIARIO URBANO

No enlace que se xunta poderán descargar o Decreto da Alcaldía nº 2019-1039, de data 06/09/2019, polo que se adxudican os subministro seguinte: LOTE 1.- MOBILIARIO URBANO, adxudicado á empresa Zona de Obra O Rosal, S.L. En Cambados, 6 de setembro de 2019. Adxudicación Lote 1. Mobiliario Urbano. Zona de Obra O Rosal SL.