PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

SETEMBRO 2019 – Anuncio exposicion listas censo electoral Eleccions Xerais Novembro 2019

ANUNCIO De conformidade co artigo 39.2 da Lei 5/1985 do 19 de xuño de réxime electoral xeral comunícase a apertura do prazo de consulta das listas electorais do censo vixentes que se habilitará entre o 30.09.2019 e o 07.10.2019. Durante o dito prazo calquer persoa poderá formular reclamación dirixida á Delegación Provincial da Oficina do […]

SETEMBRO 2019 – ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN RELATIVA AO SERVIZO DE “XESTIÓN E DOCENCIA DO CONSERVATORIO ELEMENTAL E ESCOLA DE MÚSICA”

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN PARA A APERTURA DO SOBRE A) DECLARACIÓN DEUC E SOBRE C) PROPOSICIÓN DE CRITERIOS DEPENDENTES DUN XUÍZO DE VALOR (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) RELATIVA AO SERVIZO DE “XESTIÓN E DOCENCIA DO CONSERVATORIO ELEMENTAL E ESCOLA DE MÚSICA” No enlace que se xunta poderán descargar a ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN, celebrada o  […]

SETEMBRO 2019 – ADXUDICANDO O SUBMINISTRO DE CALEFACTORES E MATERIAL DEPORTIVO PARA AS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS Á EMPRESA PAZ DISMAC, S.L.

ADXUDICANDO O SUBMINISTRO DE CALEFACTORES E MATERIAL DEPORTIVO PARA AS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS Á EMPRESA PAZ DISMAC, S.L. No enlace que se xunta poderán descargar o Decreto da Alcaldía nº 2019-1135, de data 26/09/2019, polo que se adxudica o “SUBMINISTRO DE CALEFACTORES E MATERIAL DEPORTIVO PARA AS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS“, á empresa “PAZ DISMAC, S.L.”,  polo prezo […]

SETEMBRO 2019 – LISTADO DEFINITIVO DA SELECCIÓN DE PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO DO OBRADOIRO DE EMPREGO

OBRADOIRO DE EMPREGOCAMBADOS EMPRENDEDOR LISTADO DEFINITIVO DA SELECCIÓN DE PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO LISTAXE DEFINITIVA PUNTUACION TOTAL DIRECTOR.EXPERTOS. APOIO ADMINISTRATIVO  

SETEMBRO 2019 – PLENO ORDINARIO SETEMBRO 2019

Tipo Convocatoria Ordinaria Data e hora 1ª convocatoria: 26 de setembro de 2019 ás 21:00 2ª convocatoria: 30 de setembro de 2019 ás 21:00 Lugar SALON DE SESIONS – Non admite participación a distancia ASUNTOS DA CONVOCATORIA A) Parte resolutiva 1.Aprobación das actas das sesións celebradas os días 21 de xullo e 24 de xullo […]

SETEMBRO 2019 – ACEPTACIÓN DO CONTRATO DA VALLA PERIMETRAL PARA O CEIP SANTO TOMÉ

No enlace que se xunta, únese a aceptación do contrato correspondente ao “LOTE 2.- VALLA PERIMETRAL PARA O CEIP SANTO TOMÉ“, pola empresa “SERVICIO DEL AUTOMATISMO DEL METAL, S.L.”, incluido no Plan Concellos 2017. O que se fai público en cumprimento do artigo 154 da L.C.S.P. En Cambados, 20 de setembro de 2019. ACEPTACIÓN CONTRATO LOTE […]

SETEMBRO 2019 – ACEPTACIÓN CONTRATO SUBMINISTRO MOBILIARIO URBANO

No enlace que se xunta, únese a aceptación do contrato correspondente ao “LOTE 1.- SUBMINISTRO DE MOBILIARIO URBANO“, pola empresa “ZONA DE OBRA O ROSAL, S.L.” O que se fai público en cumprimento do artigo 154 da L.C.S.P. En Cambados, 20 de setembro de 2019. ACEPTACIÓN CONTRATO LOTE 1. 159.6 LCSP ZONA OBRA O ROSAL

SETEMBRO 2019 – ACEPTACIÓN DO CONTRATO DE SUBMINISTRO BIOSAUDABLES PARA A RÚA SAN FRANCISCO

No enlace que se xunta, únese a aceptación do  contrato menor do “SUBMINISTRO DE BIOSAUDABLES PARA A RÚA SAN FRANCISCO“, pola empresa “ZONA DE OBRA O ROSAL, S.L.” O que se fai público en cumprimento do artigo 63.4 da L.C.S.P. En Cambados, 20 de setembro de 2019. ACEPTACIÓN CONTRATO

SETEMBRO 2019 – DELEGACIÓN NO CONCELLEIRO CONSTANTINO CORDAL RODRÍGUEZ PARA CELEBRACIÓN DE VODA CIVIL

Expte. 4521/2019 Matrimonio civil – Delegación en concelleiro RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Debendo celebrarse voda civil, o día 9 de setembro, ás 12.00 horas, polos contraentes don X.CH.P. (D.N.I. 35476346L) e dona A.A.V. (D.N.I. 34879037C), e toda vez que o artigo 51 do Código Civil, en concordancia co artigo 43 do Real Decreto 2568/1986, polo que se […]

SETEMBRO 2019 – ADXUDICACION DO SUBMINISTRO DE BIOSAUDABLES PARA A RÚA SAN FRANCISCO

No enlace que se xunta poderán descargar o Decreto da Alcaldía nº 2019-1098, de data 19/09/2019, polo que se adxudica o “SUBMINISTRO DE BIOSAUDABLES PARA A RÚA SAN FRANCISCO“, á empresa Zona de Obra O Rosal, S.L. polo prezo seguinte: Orzamento licitación Orzamento adxudicación Prezo estimado do contrato 2.596,85 2.100,98 21% IVE 545,34 441,21 Prezo […]