PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • AGOSTO 2019 – DILIXENCIA Nº 3 DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL Á RECLAMACIÓN FORMULADA

AGOSTO 2019 – DILIXENCIA Nº 3 DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL Á RECLAMACIÓN FORMULADA

DILIXENCIA Nº 3 DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL Á RECLAMACIÓN FORMULADA, POLA EMPRESA “GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, S.L.”, Á PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DO LOTE 1.- MOBILIARIO URBANO, CONTIDA NA DILIXENCIA Nº 2 E, PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DO REFERIDO LOTE 1, SE PROCEDE

o enlace que se xunta poderán descargar a “DILIXENCIA  Nº 3 DAR CONTA DO INFORME DO  TÉCNICO MUNICIPAL Á RECLAMACIÓN FORMULADA, POLA EMPRESA “GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, S.L.”, Á PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DO LOTE 1.- MOBILIARIO URBANO, CONTIDA NA DILIXENCIA Nº 2 E, PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DO REFERIDO LOTE 1, SE PROCEDE.”
En Cambados, 27 de agosto de 2019.

DILIXENCIA 3 DAR CONTA DO INFORME TÉCNICO Á RECLAMACIÓN FORMULADA GLOBALIA SL E FORMAR PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN, SE PROCEDE