PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

AGOSTO 2019 – FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS

No enlace que se xunta publícase o documento de aceptación do contrato  (LCSP 159 6 g) das obras do LOTE 1 “MELLORA DOS CAMIÑOS DE COUTO DE ABAIXO, QUINTÁNS (CASTRELO) E CEREIXEIRA (OUBIÑA)“, incluídas no Plan de Melloras de Camiños do AGADER 2019-2020, adxudicadas á empresa “Movimiento de Áridos y Construcciones de Arosa, S.L.”. En […]

AGOSTO 2019 – DILIXENCIA Nº 3 DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL Á RECLAMACIÓN FORMULADA

DILIXENCIA Nº 3 DAR CONTA DO INFORME DO TÉCNICO MUNICIPAL Á RECLAMACIÓN FORMULADA, POLA EMPRESA “GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, S.L.”, Á PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DO LOTE 1.- MOBILIARIO URBANO, CONTIDA NA DILIXENCIA Nº 2 E, PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN DO REFERIDO LOTE 1, SE PROCEDE o enlace que se xunta poderán descargar a “DILIXENCIA  Nº 3 DAR CONTA […]

AGOSTO 2019 – LISTA DE CANDIDATOS PARA PARTICIPAR NO OBRADOIRO DE EMPREGO “CAMBADOS EMPRENDE”

Por parte do Servizo Público de Emprego foi remitido a este Concello lista de candidatos para participar no Obradoiro de Emprego “ CAMBADOS EMPRENDE”  dirixido a mozos menores de 30 anos e , no que se impartirán dous módulos OPERACIONS AUX.MONTAXE SISTEMAS MICROINFORMATICOS. DINAMIZACION DE ACITIVIDADES DE TEMPO LIBRE. Os candidatos preseleccionados, deberán presentarse o […]