PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • AGOSTO 2019 – ACORDO PLENARIO S/APROBACIÓN ADICACIÓN EXCLUSIVA E RETRIBUCIÓNS DA ALCALDESA

AGOSTO 2019 – ACORDO PLENARIO S/APROBACIÓN ADICACIÓN EXCLUSIVA E RETRIBUCIÓNS DA ALCALDESA

ACORDO PLENARIO S/APROBACIÓN ADICACIÓN EXCLUSIVA E RETRIBUCIÓNS DA ALCALDESA

ANUNCIO

O Pleno do Concello de Cambados en sesión celebrada o 24.07.2019 adoptou o seguinte acordo,

Aprobar a adicación exclusiva e unha retribución bruta anual de 40.000 € para Dª Fátima Abal Roma en atención ás súas responsabilidade como alcaldesa de Cambados.

Cambados

(Asinado dixitalmente á marxe)

A Alcaldesa

Fátima Abal Roma