PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

AGOSTO 2019 – SITUACIÓN DO MERCADO DE TRABALLO XULLO 2019

Informe situación do Mercado de Traballo do Concello de Cambados no mes de Xullo de 2019. Situación do Mercado de Traballo Xullo 2019

AGOSTO 2019 – BASES PROC. SELECTIVO ALUMNOS-TRABALLADORES E PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE

EXPTE. 2076/2019 – BASES PROC. SELECTIVO ALUMNOS-TRABALLADORES OBRADOIRO DE EMPREGO “CAMBADOS EMPRENDEDOR” BASES PROC. SELECTIVO ALUMNOS-TRABALLADORES OBRADOIRO EMPREGO EXPTE. 2076/2019 – BASES PROC. SELECTIVO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO OBRADOIRO EMPREGO “CAMBADOS EMPRENDEDOR” BASES PROC. SELECTIVO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO OBRADOIRO EMPREGO

AGOSTO 2019 – COBRANZA DO PREZO PÚBLICO DO SERVIZO AXUDA NO FOGAR XUÑO 2019

COBRANZA DO PREZO PÚBLICO DO SERVIZO AXUDA NO FOGAR XUÑO 2019 EDICTO Anuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos […]