PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

AGOSTO 2019 – ALEGACIÓNS AO PLAN DE TRANSPORTE DA XUNTA DE GALICIA

A importancia do transporte público e colectivo de viaxeiros por estrada como elemento vertebrador dos diferentes territorios, comunicándoos Internamente e co exterior; de xerador de progreso polo que ten de permitir un acceso universal aos diferentes servizos, agora, hai que lle engadir unha nova e urxente necesidade: a loita contra o cambio climático e en […]