PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

AGOSTO 2019 – ANUNCIO LICITACIÓN DAS OBRAS DE DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO DE O SALNÉS. CONVENIO CAMBADOS-RIBADUMIA

ID publicación: 575731 Na Plataforma de Contratos de Galicia ven de publicarse o anuncio de licitación das obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NO POLÍGONO DE O SALNÉS – CONVENIO DOS CONCELLOS DE CAMBADOS E RIBADUMIA“, por procedemento aberto simplificado, cun orzamento base de licitación de 132.192,00 €. Toda a tramitación administrativa do presente contrato será […]