PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

AGOSTO 2019 – DILIXENCIA Nº 2 DE APERTURA DA DOCUMENTACIÓN -LOTE 1 e LOTE 2- DAS OBRAS AGADER 2019-2020.

No enlace que se xunta poderán descargar a Dilixencia nº 2 de apertura dos sobres (arquivos electrónicos) das obras de “MELLORA CAMIÑOS RURAIS AGADER 2019-2020″,na que se deixa constancia da presentación das declaracións responsables e ofertas económicas que formularon as empresas ao procedemento de licitación das mencionadas obras. En Cambados, a 5 de agosto de 2019. […]

AGOSTO 2019 – I.G.V.G. – NOTIF. INCIDENCIAS NA RENDA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN

I.G.V.G. – NOTIF. INCIDENCIAS NA RENDA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN – TRÁMITE DE AUDIENCIA (EXPTES. RBE-06926-08 E RBE-12799-08) Organigrama_I.G.V.S.- ANUNCIO NOTIF. INCIDENCIAS NA RENDA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN – TRÁMITE DE AUDIENCIA (1)