PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XULLO 2019 – APROBACIÓN PADRÓN DE AUGA 2019, SEGUNDO TRIMESTRE

Aprobación Padrón Taxa de auga potable, canon da auga e coeficiente de vertedura, 2º trimestre 2019 Confeccionado o Padrón da Taxa de auga potable, canon da auga e coeficiente de vertedura por Viaqua Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U., correspondente o 2º trimestre do ano 2019 e aprobado polo DECRETO 2019/0356 08/07/2019. Expóñese ao público […]

XULLO 2019 – EXPOSIC. PÚBLICA PADRÓN IMPOSTO S/BENS INMOBLES 2019

EXPTE. 1522/2019.- EXPOSIC. PÚBLICA PADRÓN IMPOSTO S/BENS INMOBLES 2019 (Expos. do 22-xullo ao 03-outubro.- Present. reclamacións: do 04-outubro ao 05-novembro.- Cobranza período voluntario: do 22 de xullo ao 05-novembro-2019) PADRÓN IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES 2019

XULLO 2019 – Anuncio Convocatoria Pleno Ordinario Xullo

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria Ordinaria Data e hora: 1ª convocatoria: 24 de xullo de 2019 ás 21:00 2ª convocatoria: 28 de xullo de 2019 ás 21:00 Lugar SALON DE SESIONS Non admite participación a distancia ASUNTOS DA CONVOCATORIA A) Parte resolutiva 1. PROPOSICIÓN SUPLEMENTO DE CRÉDITO APLICACIÓN DO SUPERÁVIT DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO 2018 […]